Informare GDPR

I. INTRODUCERE

Asociația RomStud Cultural Discover respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze informațiile personale ale participanților proiectelor culturale organizate de Asociație. Acest document descrie politica noastră privind prelucrarea datelor personale și drepturile pe care le au participanții proiectelor noastre culturale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

II. INFORMAȚII DE CONTACT

Denumirea Asociației: RomStud Cultural Discover
Adresă sediu social: Câmpulung Muscel, Str. Frații Golești, nr.14, bl. A6A, sc. C, et 2, ap. 10, Argeș.
Număr de telefon: +40 744 333 704
Adresă de email: contact@romstud.ro
Website: https://romstud.ro

III. DATE PERSONALE PRELUCRATE

Asociația noastră poate colecta și prelucra următoarele categorii de date personale:

 • Nume, prenume.
 • Adresa de domiciliu sau adresa de corespondență.
 • Seria și numărul cărții de identitate în vederea completării acordului de participare la proiectele culturale.
 • Număr de telefon, adresa de email, data nașterii.
 • Fotografii și înregistrări video realizate în cadrul proiectelor culturale.

IV. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Datele personale sunt colectate și prelucrate pentru următoarele scopuri:

 • Gestionarea înscrierilor și a participării la proiectele culturale curente și viitoare.
 • Comunicarea online și telefonică cu participanții proiectelor culturale ale Asociației.
 • Administrarea membrilor și a participanților la activitățile culturale organizate de Asociație.
 • Fotografii și înregistrări video realizate în cadrul proiectelor culturale pentru promovarea proiectelor culturale viitoare ale Asociației pe canale social media.

V. BAZE LEGALE

Prelucrarea datelor personale se bazează pe următoarele baze legale prevăzute de GDPR:

 • Consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor personale în scopurile specificate mai sus.
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea acesteia înainte de încheierea unui contract.
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a asociației.
 • Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice deținute de asociație.

VI. SECURITATEA DATELOR

Asociația depune eforturi pentru a asigura securitatea datelor personale și pentru a proteja informațiile împotriva accesului neautorizat, divulgării sau distrugerii. Sunt implementate măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a preveni incidentele de securitate și pentru a proteja confidențialitatea datelor.

Atât Asociația cât și Beneficiarul confirmă următoarele:

 • Colectează și prelucrează datele personale ale celeilalte părți în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care respectă confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
 • În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European (regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) și ale legislației naționale, în privința:
  • obligațiilor fiecărei părți referitoare la protecția datelor;
  • asigurării drepturilor persoanelor vizate (salariați, clienți, reprezentanți sau alte persoane fizice care intervin în cadrul relațiilor contractuale dintre părți).
 • Datele personale prelucrate în cadrul prezentului acord pot fi comunicate de oricare dintre părți autorităților publice, în conformitate cu obligațiile legale care le revin.
 • În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele necesare executării prezentului acord, partea care prelucrează va informa cealaltă parte și îi va solicită acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VII. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE

În principiu, datele personale colectate și prelucrate de asociație nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European (SEE). Dacă în viitor va fi necesar să transferăm datele către destinații din afara SEE, vom lua măsuri adecvate pentru a asigura protecția datelor personale conform cerințelor GDPR.

VIII. PĂSTRAREA DATELOR

Datele personale vor fi păstrate doar pe perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

IX. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, Beneficiarul are următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele personale și de obținere a unei copii a acestora.
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor incorecte sau incomplete.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale („dreptul de a fi uitat”), în anumite condiții.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, în anumite condiții.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, în anumite condiții.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.
 • Dreptul de a solicita ștergerea materialelor foto/video – la cerere, prin trimiterea unui email la adresa contact@romstud.ro.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări sau solicitări legate de protecția datelor, Beneficiarul poate contacta Asociația la adresa email contact@romstud.ro.

X. ACTUALIZĂRI ALE DOCUMENTULUI GDPR

Acest document poate fi revizuit și actualizat periodic pentru a reflecta schimbările în practicile noastre de prelucrare a datelor personale sau modificările legislative.

Data ultimei actualizări: 15.04.2024